Младежка асоциация за борба с ...

КОНТАКТИ

Област:
София

Град:
София

Пощенски код:
1527

Адрес:
ул."Христо Ковачев" 24-26, ет. 1

Мобилен телефон:

Телефон:
02/9442123, 0877578066

Ел.поща:
mabbp.bg@gmail.com

Интернет страница:
http://mabbp.ngobg.info

Факс:

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info